Kancelaria Prawna Wieluń

Sprawy rodzinne

Stosunki rodzinnoprawne regulowane są głównie przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pojęcie rodziny nie jest łatwe do zdefiniowania i w dużym skrócie można powiedzieć, że są to te wszystkie relacje, z którymi związane jest istnienie takich stosunków prawnych jak małżeństwo, pokrewieństwo czy też powinowactwo. Do szeroko pojętego prawa rodzinnego zalicza się także sprawy związane z opieką, kuratelą oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. Wyżej wskazane kategorie spraw najczęściej rozpatrywane są przez Wydziały Rodzinne i Nieletnich przy Sądach Rejonowych.

Nasza kancelaria świadczy usługi w szczególności w sprawach alimentacyjnych, dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych, podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa, uznania dziecka, ustalenia kontaktów z dzieckiem, ustalenia miejsca pobytu dziecka, władzy rodzicielskiej, przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, odpowiedzialności karnej nieletnich.

Przez zawarcie małżeństwa dwoje dorosłych ludzi zobowiązuje się do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, wierności i współdziałania. Ponadto każdy z małżonków obowiązany jest do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Gdy w małżeństwie pojawia się kryzys, dochodzi do naruszenia wyżej wskazanych obowiązków i często zachodzi konieczność prawnego uregulowania pewnych zagadnień np. kwestia zaspokajania potrzeb rodziny, rozdzielność majątkowa, zarząd majątkiem wspólnym. Z kolei po rozwiązaniu małżeństwa czy w przypadku rozpadu związku nieformalnego, w sytuacji gdy partnerzy posiadali dzieci, niejednokrotnie konieczna jest interwencja w takich sprawach jak alimenty, miejsce zamieszkania dziecka czy też kontakty z nim.

Sprawy rodzinne niosą za sobą duży ładunek emocjonalny dlatego warto jest pozostawić kwestie prawne specjaliście (adwokatowi/radcy prawnemu).

Skontaktuj się z naszą kancelariąCharakter pracy kancelarii nieodzownie wiąże się z koniecznością świadczenia usług poza jej siedzibą dlatego też uprzejmie prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie na spotakanie.

Kancelaria Prawna r.pr. Patrycja Fiertek-Gonera

ul. Kilińskiego 9

98-300 Wieluń

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 8:00 - 16.00 (w wyjątkowych sytuacjach istnieje także możliwość spotkania poza godzinami pracy kancelarii)


Sekretariat Maria Sierszeń

574 724 200

sekretariat@kancelariawielun.pl


Radca prawny Patrycja Fiertek-Gonera

503 061 290

patrycja.fiertekgonera@kancelariawielun.pl