Kancelaria Prawna Wieluń

Sprawy karne i wykroczenia

Kancelaria reprezentuje oskarżonych/obwinionych oraz pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego w szczególności poprzez:

  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • udział w przesłuchaniu podejrzanego/pokrzywdzonego przez organy ścigania,
  • udział w posiedzeniu sądu w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających,
  • skuteczna obrona oskarżonego na etapie postępowania sądowego,
  • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym (dozór elektroniczny, rozłożenie grzywny i kosztów sądowych na raty, skrócenie czasu trwania środków karnych, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności),
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za niesłuszne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie,
  • reprezentowanie w sądzie praw oskarżyciela posiłkowego i prywatnego,
  • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
  • udział w mediacjach.

Uczestnictwo w procesie karnym, niezależnie czy w charakterze pokrzywdzonego czy oskarżonego, nie jest łatwym i przyjemnym doświadczeniem. Często odczuwany przez strony postępowania stres nie pozwala im na trzeźwe i obiektywne spojrzenie na toczące się z ich udziałem wydarzenia. Uczestnictwo prawnika w tej procedurze zminimalizuje ryzyko nietrafnych decyzji oraz zagwarantuje, że będziesz znał przysługujące Ci z mocy obowiązujących przepisów prawa i obowiązki.

Skontaktuj się z naszą kancelariąCharakter pracy kancelarii nieodzownie wiąże się z koniecznością świadczenia usług poza jej siedzibą dlatego też uprzejmie prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie na spotakanie.

Kancelaria Prawna r.pr. Patrycja Fiertek-Gonera

ul. Kilińskiego 9

98-300 Wieluń

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 8:00 - 16.00 (w wyjątkowych sytuacjach istnieje także możliwość spotkania poza godzinami pracy kancelarii)


Sekretariat Maria Sierszeń

574 724 200

sekretariat@kancelariawielun.pl


Radca prawny Patrycja Fiertek-Gonera

503 061 290

patrycja.fiertekgonera@kancelariawielun.pl