Kancelaria Prawna Wieluń

Sprawy cywilne

Sprawy cywilne obejmują szeroki wachlarz spraw uregulowanych w szczególności w kodeksie cywilnym:

  1. Księga pierwsza kodeksu cywilnego zawiera przepisy ogólne – podstawowe reguły i instytucje prawa cywilnego.
  2. Księga druga reguluje formy korzystania z rzeczy – własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, zastaw, posiadanie.
  3. Księga trzecia z kolei zajmuje się głównie takimi kwestiami jak szeroko pojęta wymiana dóbr i usług.
  4. Księga ostatnia – czwarta prawi o przejściu praw i obowiązków osoby zmarłej na jej spadkobierców.

Kodeks cywilny nie jest jedynym źródłem prawa cywilnego – istnieją inne liczne akty normatywne regulujące tą problematykę np. ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o własności lokali.

Sprawy wskazane powyżej rozpoznawane są według przepisów zawartych w kodeksie postępowania cywilnego. Co do zasady strona może działać w postępowaniu cywilnym osobiście bez konieczności ustanawiania pełnomocnika. Jednak często nieznajomość przepisów prawa, których jest coraz więcej, powoduje negatywne konsekwencje dla strony niereprezentowanej przez fachowca. Ustawa wymaga w niektórych przypadkach korzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego; dotyczy to postępowania przed Sądem Najwyższym oraz czynności związanych z tym postępowaniem.

Kancelaria Prawna zajmie się w sposób kompleksowy wszystkimi wskazanymi powyżej sprawami.

Skontaktuj się z naszą kancelariąCharakter pracy kancelarii nieodzownie wiąże się z koniecznością świadczenia usług poza jej siedzibą dlatego też uprzejmie prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie na spotakanie.

Kancelaria Prawna r.pr. Patrycja Fiertek-Gonera

ul. Kilińskiego 9

98-300 Wieluń

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 8:00 - 16.00 (w wyjątkowych sytuacjach istnieje także możliwość spotkania poza godzinami pracy kancelarii)


Sekretariat Maria Sierszeń

574 724 200

sekretariat@kancelariawielun.pl


Radca prawny Patrycja Fiertek-Gonera

503 061 290

patrycja.fiertekgonera@kancelariawielun.pl