Kancelaria Prawna Wieluń

Spadki

Sprawy spadkowe są sprawami cywilnymi, jednak z uwagi na swoją specyfikę, wymagają oddzielnego omówienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spadkobiercy wstępują w ogół praw, ale także obowiązków osoby zmarłej. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Występująca obecnie łatwość w zaciąganiu zobowiązań niesie dla spadkobierców szereg zagrożeń, z których często nie zdają sobie oni sprawy. Dlatego też spadkobiercy nie powinni pozostawać bierni i zwlekać z uregulowaniem swojej sytuacji prawnej. Spadkobierca może podjąć decyzję czy i w jakiej formie spadek przyjmuje, ale działania te muszą zostać podjęte nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania. Nasza kancelaria doradzi Ci jakie działania podjąć po śmierci bliskiej osoby, a w szczególności doradzi w sprawach przyjęcia i odrzucenia spadku, sporządzenia spisu inwentarza, zabezpieczenia masy spadkowej, zrzeczenia się dziedziczenia, wydziedziczenia, sporządzania ważnych i skutecznych testamentów, zapisów windykacyjnych i poleceń testamentowych, stwierdzenia nabycia spadku, poświadczenia dziedziczenia, uznania za niegodnego dziedziczenia, działu spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe oraz roszczenia o zachowek.

Nasza kancelaria doradzi Ci jakie należy podjąć działania po śmierci bliskiej osoby, a w szczególności doradzi w sprawach przyjęcia i odrzucenia spadku, sporządzenia spisu inwentarza, zabezpieczenia masy spadkowej, zrzeczenia się dziedziczenia, wydziedziczenia, sporządzania ważnych i skutecznych testamentów, zapisów windykacyjnych i poleceń testamentowych, stwierdzenia nabycia spadku, poświadczenia dziedziczenia, uznania za niegodnego dziedziczenia, działu spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe oraz roszczenia o zachowek.

Skontaktuj się z naszą kancelariąCharakter pracy kancelarii nieodzownie wiąże się z koniecznością świadczenia usług poza jej siedzibą dlatego też uprzejmie prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie na spotakanie.

Kancelaria Prawna r.pr. Patrycja Fiertek-Gonera

ul. Kilińskiego 9

98-300 Wieluń

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 8:00 - 16.00 (w wyjątkowych sytuacjach istnieje także możliwość spotkania poza godzinami pracy kancelarii)


Sekretariat Maria Sierszeń

574 724 200

sekretariat@kancelariawielun.pl


Radca prawny Patrycja Fiertek-Gonera

503 061 290

patrycja.fiertekgonera@kancelariawielun.pl