Kancelaria Prawna Wieluń

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Stosunek pracy tworzony jest przez dwa podmioty – pracownika i pracodawcę. Pod pojęciem pracodawcy należy rozumieć nie tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą, gdyż obejmuje ono także inne jednostki zatrudniające pracowników. Pracodawców możemy podzielić na trzy grupy: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Z kolei pracownikiem może być już tylko osoba fizyczna, która świadczy pracę na podstawie: umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Zazwyczaj do nawiązania stosunku pracy dochodzi poprzez zawarcie umowy o pracę, która może być umową terminową (na okres próby, na czas wykonywania określonej pracy, na czas określony, na czas zastępstwa) lub bezterminową. W zależności od tego z jakim rodzajem umowy o pracę mamy do czynienia, różne są możliwości jej wypowiedzenia, okresy tego wypowiedzenia oraz uprawnienia w razie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy. Na pracownika i pracodawcę nałożonych jest szereg obowiązków wynikających z Kodeksu pracy, ale także innych przepisów prawa pracy.

Kancelaria Prawna świadczy usługi w szczególności sprawach o ustalenie stosunku pracy, wypłatę należnego wynagrodzenia/ekwiwalentu za urlop, związanych z dyskryminacją w miejscu pracy, z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową, w sprawach emerytalnych i rentowych.

Skontaktuj się z naszą kancelariąCharakter pracy kancelarii nieodzownie wiąże się z koniecznością świadczenia usług poza jej siedzibą dlatego też uprzejmie prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie na spotakanie.

Kancelaria Prawna r.pr. Patrycja Fiertek-Gonera

ul. Kilińskiego 9

98-300 Wieluń

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 8:00 - 16.00 (w wyjątkowych sytuacjach istnieje także możliwość spotkania poza godzinami pracy kancelarii)


Sekretariat Maria Sierszeń

574 724 200

sekretariat@kancelariawielun.pl


Radca prawny Patrycja Fiertek-Gonera

503 061 290

patrycja.fiertekgonera@kancelariawielun.pl