Mediacje - cennik

Można pokusić się o stwierdzenie, iż nieodzownym elementem relacji międzyludzkich jest konflikt (mniejszy lub większy). Spór w relacji niekoniecznie musi być rzeczą złą, wręcz przeciwnie, często, gdy strony w sposób prawidłowy podejdą do jego rozwiązania, może on rozwijać ich relację. Niektóre konflikty strony są w stanie rozwiązać samodzielne, w przypadku innych konieczna jest interwencja osoby trzeciej. Tą osobą trzecią może być właśnie mediator, który zarówno w stosunku do stron, jak i samego sporu jest osobą bezstronną i neutralną.

Mediacja jest metodą rozwiązywania, a nie rozstrzygania sporu, czym różni się od procesu sądowego, w którym decyzje podejmują nie osoby zaangażowane w konflikt a sąd. W mediacji to Ty podejmujesz decyzję od samego początku do samego końca. Mediacja jest również zazwyczaj tańsza i szybsza niż postępowanie prowadzone przed sądem.

Mediować można w sprawach cywilnych, rodzinnych, administracyjnych, karnych, gospodarczych, pracowniczych oraz w sporach konsumenckich.

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z tej alternatywnej metody rozwiązania sporu koniecznie skontaktuj się z nami.

Chcesz wiedzieć więcej o mediacji - https://www.mediacja.gov.pl

Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych wszczęte na podstawie skierowania sądu:

 1. W sprawach o prawa majątkowe z ustaloną wartością przedmiotu sporu – 1 % wartości przedmiotu sporu nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2 000 zł netto (+ 23 % VAT)
 2. W sprawach o prawa niemajątkowe oraz majątkowe bez ustalonej wartości przedmiotu sporu – za pierwsze posiedzenie 150 zł, a za każde kolejne 100 zł łącznie nie więcej niż 450 zł netto (+ 23 % VAT)
 3. Zwrot wydatków poniesionych na korespondencję do 30 zł
 4. W razie nie przystąpienia stron do mediacji – zwrot poniesionych wydatków w wysokości nie przekraczającej 70 zł

Należności wskazane powyżej mediator pobiera bezpośrednio od stron gotówką w dniu spotkania. W razie gdyby jedna ze stron skierowanych do mediacji zwolniona była z kosztów sądowych w zakresie obejmującym wynagrodzenie mediatora, a pozostałe strony nie wpłaciły wynagrodzenia ustala je i przyznaje sąd.

Postępowanie mediacyjne na wniosek stron

 1. Konsultacja (spotkanie informacyjne) i podpisanie umowy o mediację – 150 zł brutto
 2. W sprawach o alimenty:
  1. pierwsze spotkanie opłata stała (do 2 godzin) 250 zł brutto, każda kolejna rozpoczęta godzina 150 zł brutto
  2. kolejne spotkania opłata stała (do 2 godzin) 200 zł brutto, każda kolejna rozpoczęta godzina 100 zł brutto
 3. W sprawach o kontakty:
  1. pierwsze spotkanie opłata stała (do 2 godzin) 250 zł brutto, każda kolejna rozpoczęta godzina 150 zł brutto
  2. kolejne spotkania (do 2 godzin) 200 zł brutto, każda kolejna rozpoczęta godzina 100 zł brutto
 4. W sprawie ustalenia warunków rozwodu:
  1. pierwsze spotkanie opłata stała (do 2 godzin) 400 zł brutto, każda kolejna rozpoczęta godzina 150 zł brutto
  2. kolejne spotkania opłata stała (do 2 godzin) 200 zł brutto, każda kolejna rozpoczęta godzina 100 zł brutto
 5. W sprawie o podział majątku dorobkowego:
  1. pierwsze spotkanie opłata stała (do 2 godzin) 500 zł brutto, każda kolejna rozpoczęta godzina 150 zł brutto
  2. kolejne spotkania opłata stała (do 2 godzin) 200 zł brutto, każda kolejna rozpoczęta godzina 100 zł brutto
 6. Inne sprawy rodzinne:
  1. pierwsze spotkanie opłata stała (do 2 godzin) 250 zł brutto, każda kolejna rozpoczęta godzina 150 zł brutto
  2. kolejne spotkania opłata stała (do 2 godzin) 200 zł brutto, każda kolejna rozpoczęta godzina 100 zł brutto
 7. Sprawy cywilne:
  1. pierwsze spotkanie opłata stała (do 2 godzin) 400 zł brutto, każda kolejna rozpoczęta godzina 150 zł brutto
  2. kolejne spotkania opłata stała (do 2 godzin) 200 zł brutto, każda kolejna rozpoczęta godzina 100 zł brutto
 8. Sprawy z zakresu prawa pracy:
  1. pierwsze spotkanie opłata stała (do 2 godzin) 300 zł brutto, każda kolejna rozpoczęta godzina 150 zł brutto
  2. kolejne spotkania opłata stała (do 2 godzin) 200 zł brutto, każda kolejna rozpoczęta godzina 100 zł brutto
 9. Sprawy gospodarcze:
  1. pierwsze spotkanie opłata stała (do 2 godzin) 600 zł brutto, każda kolejna rozpoczęta godzina 150 zł brutto
  2. kolejne spotkania opłata stała (do 2 godzin) 200 zł brutto, każda kolejna rozpoczęta godzina 100 zł brutto
 10. Inne sprawy:
  1. pierwsze spotkanie opłata stała (do 2 godzin) 250 zł brutto, każda kolejna rozpoczęta godzina 150 zł brutto
  2. kolejne spotkania opłata stała (do 2 godzin) 200 zł brutto, każda kolejna rozpoczęta godzina 100 zł brutto

Co do zasady koszty mediacji pokrywane są przez strony po połowie, chyba że zainteresowani uzgodnią inaczej. Płatność następuje gotówką - opłata stała płatna jest z góry (bezpośrednio przed rozpoczęciem spotkania), wynagrodzenie za każdą następną rozpoczętą godzinę uiszczane jest po zakończeniu spotkania mediacyjnego.

Skontaktuj się z naszą kancelariąCharakter pracy kancelarii nieodzownie wiąże się z koniecznością świadczenia usług poza jej siedzibą dlatego też uprzejmie prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie na spotakanie.

Kancelaria Prawna i Centrum Mediacyjne r.pr. Patrycja Fiertek-Gonera | adw. Wioleta Wróbel

ul. Kilińskiego 9

98-300 Wieluń

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 8:00 - 16:00 (w wyjątkowych sytuacjach istnieje także możliwość spotkania poza godzinami pracy kancelarii)


Sekretariat Maria Sierszeń

574 724 200

sekretariat@kancelariawielun.pl


Radca prawny Patrycja Fiertek-Gonera

503 061 290

patrycja.fiertekgonera@kancelariawielun.pl


Adwokat, mediator Wioleta Wróbel

691 370 995

wioleta.wrobel@kancelariawielun.pl