Kancelaria Prawna Wieluń

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych przeznaczona między innymi dla osób skazanych na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy. W systemie dozoru elektronicznego można kontrolować: przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu (dozór stacjonarny), bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego gdzie skazany przebywa (dozór mobilny), zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd (dozór zbliżeniowy).

Karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór stacjonarny. Środki karne i zabezpieczające w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór zbliżeniowy lub mobilny. Kara może być wykonywana w systemie dozoru elektronicznego jedynie wówczas, gdy pozwalają na to warunki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi.

Skazany, aby ubiegać się o możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w warunkach domowych, musi spełnić szereg warunków oraz złożyć stosowny wniosek do właściwego sądu. Sąd wydaje rozstrzygnięcie po przeprowadzeniu posiedzenia, na które warto udać się z obrońcą. Nasza kancelaria przygotuje dla Ciebie wniosek oraz podejmie się obrony przed sądem.

Skontaktuj się z naszą kancelariąCharakter pracy kancelarii nieodzownie wiąże się z koniecznością świadczenia usług poza jej siedzibą dlatego też uprzejmie prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie na spotakanie.

Kancelaria Prawna r.pr. Patrycja Fiertek-Gonera

ul. Kilińskiego 9

98-300 Wieluń

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 8:00 - 16.00 (w wyjątkowych sytuacjach istnieje także możliwość spotkania poza godzinami pracy kancelarii)


Sekretariat Maria Sierszeń

574 724 200

sekretariat@kancelariawielun.pl


Radca prawny Patrycja Fiertek-Gonera

503 061 290

patrycja.fiertekgonera@kancelariawielun.pl